Sponsors

sponsors

Sponsoring algemeen

 

Sponsoring bij Phoenix staat ten dienste van een groter, maatschappelijk geheel. Het vormt een wezenlijke bijdrage in de doelstellingen van de vereniging op het gebied van jeugd. Daarnaast draagt het bij aan volleybal als breedtesport én het prestatieve niveau van de eerste teams.”

Phoenix beperkt zich niet tot “het logo op een shirt”. De vereniging wil een podium te zijn voor bedrijven om hun naamsbekendheid te verstevigen, maar stelt zich bovenal op te stellen als een samenwerkende partner. Die samenwerking kan op velerlei wijze worden vormgegeven: van ambassadeursschap tot het geven van clinics voor bedrijven of het organiseren van een bedrijventoernooi. Hier zijn vele vormen in mogelijk, maar is altijd maatwerk. Wel gelden er een aantal randvoorwaarden of minimale eisen waar een overeenkomst aan dient te voldoen.

Wilt u meer weten over sponsoring bij Phoenix?  Neem dan contact op met de Sponsorcommissie.