Contributie

Contributie

Regulier wordt de contributie jaarlijks vastgesteld op de ALV per ingangsdatum 1 juli. A.g.v. de corona crisis is de ALV van 2020 uitgesteld naar 26 augustus. Op deze ALV is besloten dat de contributie niet wordt verhoogd.

Lidmaatschapskosten per 1 september 2020 vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 augustus 2020

VV Phoenix kent de volgende contributies. Alle bedragen zijn per maand.

Senioren Nevobo Per maand € 22,67
Senioren Recvol Per maand € 17,97
Junioren Nevobo Per maand € 14,97

 1. Tot de juniorleden worden gerekend, zij die op 1 januari de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt. Ongeacht in welk team wordt gespeeld.
 2. De contributie wordt jaarlijks m.i.v. juli geindexeerd. Deze indexatie wordt vastgesteld door de leden op de Algemene Leden Vergadering.
 3. De contributie is inclusief:
  • Verenigingscontributie
  • Bondscontributie Nevobo of Recvol
  • Een Wedstrijdshirt (blijft eigendom van VV Phoenix)
  • Tweede training jeugdleden
 4. De contributie is exclusief:
  • Tweede training senior leden (kosten € 50 per kalenderjaar)
  • Eventuele boetes vastgesteld door de Nevobo
Lidmaatschapskosten vorig seizoen (tot 1 september 2020)
Senioren Nevobo Per maand € 22,67
Senioren Recvol Per maand € 17,97
Junioren Nevobo Per maand € 14,97

Vijfjesleden
Vijfjesleden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd ad € 5,--, zoals is vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 19 maart 2002.

Aanmelden
Leden zijn contributie verschuldigd m.i.v. de eerste dag van de maand van aanmelding.

Afmelden
Afmelden is alleen mogelijk per half jaar. Het lidmaatschap eindigt op 1 juli of 1 januari. De opzegtermijn is 1 maand.

Bankgegevens VV Phoenix
Rabobank Bommelerwaard te Zaltbommel
Rekeningnummer NL59 RABO 0374 3985 26
Ten name van: Volleybalvereniging Phoenix te Zaltbommel