Club van 50

Club van 50

 De Club van 50 is medio 2007 nieuw leven ingeblazen. Het biedt een laagdrempelige vorm van financiële ondersteuning door bedrijven, maar zeker ook particulieren.

Middels een jaarlijkse bijdrage van €50 krijgen de leden een digitaal bord in de kantine van Sporthal De Ring. De opbrengsten van deze Club van 50 worden zo veel als mogelijk ingezet voor het jeugdbeleid en de uitvoering daarvan.