Contents tagged with Contributie

  • Contributie

    Contributie

    Regulier wordt de contributie jaarlijks vastgesteld op de ALV per ingangsdatum 1 juli. A.g.v. de corona crisis is de ALV van 2020 uitgesteld naar 26 augustus. Op deze ALV is besloten dat de … more